• DIMNIK, Radenski vrh, d.o.o.

    since 1990

  • Varnost za vas Doma

  • industrijska dimnikarstvo

Dejavnost

Naše storitve:

Pregledovanje

pregledovanje malih kurilnih naprav, kar pomeni prvi pregled in redne ter izredne preglede malih kurilnih naprav. Izredni oz. kontrolni pregled se opravi če stranka ne dovoli čiščenja kurilne naprave in dimovodnih naprav, ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

Čiščenje

čiščenje malih kurilnih naprav in dimovodnih naprav. Izvaja se kot mehansko ali kemično čiščenje. Čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno. Čiščenje se lahko izvaja tudi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

Meritve

meritve zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi dimnih plinov. Meritve so lahko prve, redne ali izredne – če rezultati pri rednih meritvah niso bili v redu, ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.

Odstranjevanje

odstranjevanje katranskih oblog prednostno mehansko in kemično, ali drugimi postopki in se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev, na predlogi opozorila dimnikarja ali na zahtevo pristojnega inšpektorja s seznanitvijo uporabnika dimnikarskih storitev.

Pomoč

informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav in dimnikov.

Izdaja

izdaja zapisnikov o vseh izvedenih dimnikarskih storitvah.

Letni pregled

Letni pregled kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave je storitev, s katero se preveri ustreznost stanja male kurilne naprave ter z njo povezanih naprav (dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave) ter s tem preveri njihovo kondicijo in varnost nadaljnjega obratovanja. Po končanem opravljenem letnem pregledu se izda poročilo o letnem pregledu, v katerem so zapisane morebitne pomanjkljivosti ter rok za njihovo odpravo.

Preiskava

preverja izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.

Pogosto postavljanja vprašanj

Nasveti

Kaj storiti, ko nastane dimniški požar?

Ostanite mirni. Ne odpirajte dimniških vrat! Ne gasite z vodo. Pokličite številko 112 in povejte:

kdo kliče,

kje gori,

kaj gori,

kakšen je obseg požara,

ali so ogroženi ljudje in živali

Zakaj nastane dimniški požar?

vžig sajnih oblog pregretje dimnika, dotrajanost dimnika, pomanjkljivosti dimnikov in kurilnih naprav, neustrezno vgrajene dimovodne in kurilne naprave, nepravilno kurjenje, neočiščene kurilne in dimovodne naprave, neprijavljene naprave.

Kje se pojavljajo?

Na napravah, ki so zanemarjenje in na področju, kjer se opusti izvajanje požarnih ukrepov. S tem povzročimo uničenja dragocenega premoženja ljudi in ogrožamo življenje in zdravje ljudi.

Kako pogosto čistiti kurilno napravo?

1 x letno pri uporabi plinskega ali tekočega goriva

2 x letno pri uporabi biomase

4 x letno pri uporabi trdnih goriv

Varne plinske kurilne naprave

Vedno znova pride do nesreč v zvezi s plinskimi kurilnimi napravami. Vsakoletno se zaradi nevzdrževanih in nepregledanih plinskih naprav in dimovodov pojavljajo zastrupitve s CO in tudi smrtni primeri s CO. V zadnjem času tudi smrtni primeri zaradi eksplozije plina. Nobena žrtev ne bi bila potrebna, če bi se enkrat letno na zanesljivost pregledala vidna plinska napeljava, namestitveni prostor vključno s prezračevalnimi odprtinami in plinska kurilna naprava z dimovodom.

Kaj storiti, da dimniških požarov ne bo?

potrebno je redno čiščenje in pregledovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, vgrajevati je potrebno sodobne kurilne naprave, naprave je potrebno vsakoletno servisirati in zamenjati dotrajane dele.

O nas

O nas: v našem podjetju se trudimo, da bi se prilagodili strankam kolikor je mogoče, Saj smo ponosni na 25 letno tradicijo čiščenja kurilnih in dimovodnih naprav. Tehnologija kurilnih naprav in dimovodnih naprav se z novimi tehnologijami vedno spreminja in Dopolnjuje. Da lahko gremo v korak z novo tehnologijo, se naši dimnikarje izobražujejo , Hkrati pa nas proizvajalci sproti seznanjajo z novostmi s področja ogrevalne tehnike. Z vsem tem znanjem lahko naši dimnikarji ustrezno opravljajo svoje delo na trenu in znajo svetovati strankam glede kurilnih naprav in dimovodnih naprav. Z svojim delom želimo ohraniti okolje čimbolj čisto in prijazno ljudem. Delujemo na območju občine Sveti Jurij, Radenci, Delno občine Gornja Radgona in občine Zavrč .

Storitve

Diagnostika, Mertitve, Pregledovanje, Čiščenje, Letni pregled, Pomoč..

Kontakt

Radenski Vrh 15C, 9252 Radenci

tel: 041 717135

Davčna številka SI: 14048566

Matična številka: 5396328000

IBAN SI56 0234 1001 5515 581 (NLB d.d.)

Kontaktirajte nas: info@dimnikarstvo-dimnik.si

Tel: 041 717-135